Destinasjon Glede går for 3dje år på rad

I 2021 startet Björg programmet og kurset Destinasjon Glede.
Mandag 15. januar er det klart for en ny reise: Destinasjon Glede 2024.

Hva er Destinasjon Glede?

Destinasjon Glede – et livsstilsprogram for mer lykke

Björg Thorhallsdottir har skapt et komplett og lett gjennomførbart kursprogram Destinasjon Glede.

Destinasjon Glede er et kursløp på ett år, som er delt opp i 7 områder, nøye satt sammen basert på kjent lykkeforskning og Björgs livserfaringer. Björg er foredragsholder, kunstner, stressmestrings-coach og EQ terapeut. Björg har med seg flere eksperter innenfor hvert felt i programmets syv moduler.

Hva er Lykke?

Mange vil nok si at noe av det viktigste i livet er å kjenne på lykke. Men hva er egentlig lykke? Forskningen viser at lykke ikke er relatert til hva vi eier og hvor rike vi er, men heller hva vi er og gjør.

En av Lykkeforskerne, Sonja Lyubomirsky viser spesifikt til at vi kan påvirke vår lykke av hvordan vi tenker og over gjennomføring av bevisste aktiviteter. Forskningen hun og hennes kolleger viser til støtter denne påstanden. Personer som regelmessig deltar i bevisste aktiviteter, viser også økning av opplevd lykke.

Kilde: https://sonjalyubomirsky.com/wp-content/themes/sonjalyubomirsky/papers/LSS2005.pdf og https://www.ubevisst.no/lykke/lykkeforskning#6

Derfor Destinasjon Glede!

Destinasjon Glede er bygget opp nettopp rundt bevisste handlinger over tid, som igjen gjør at deltakeren endrer seg – og finner en større glede og bedre livskvalitet.

Kurset består av områdene Relasjoner, Vaner, Kropp, Mat, Økonomi, Fokus&Ro, Veien videre som er viktige områder i en endring mot en økt glede.

Hvert område har sin anerkjente ekspert som veileder, støtter og sikrer at deltakerne får den tilnærming til innhold og utvikling slik deres individuelle mål tilsier. Björg Thorhallsdottir er aktivt med i alle modulene.

Destinasjon Gledes eksperter er blant annet Silje Sandmel, Yngvar Andersen, Rebekka Nøkling for å nevne noen.

Kurset består av morgensendinger, webinarer, fordypning innenfor områdene, arrangementer og tett oppfølging av bidragsyterne og Björg Thorhallsdottir. I tillegg er programmets styrke den   tilhørigheten og samholdet deltakerne opplever i programmet.

I tillegg til dette får deltakerne en arbeidsbok per område/modul utarbeidet av Björg og ekspertene der det gis rom for notering av refleksjoner, tanker og mål.

RESULTATER SÅ LANGT

  • «Jeg har aldri følt meg så vakker, selv om jeg ser ut som i fjor» Anne Mette, 57 år
  • «Før viste jeg at jeg elsket barna mine. Nå føler jeg det» Ida. 28 år
  • «Tenk at livet skulle bli så godt» Sonja 42 år

Destinasjon Glede går nå inn i sitt tredje år og kan vise til gode resultater. Med deltakerantall på 1100 deltakere både i 2022 og 2023, har Destinasjon Glede vist at det er et program som gir endringer til det bedre hos deltakerne.

Teamet i Destinasjon Glede mottar positive tilbakemeldinger ukentlig fra flere deltakere.
I 2022 gikk deltakerne fra 4,6 til 7,2 på lykkeskalaen etter endt program.

Destinasjon Glede er nå inne i det tredje året. Ny oppstart er 15. januar.
Vi opplever stor pågang, og det er svært gledelig at vi har deltakere som nå går på 3dje året og forteller at det å jobbe med endring er ferskvare, og at det er de små museskrittene som gjelder. Det å ha fulgt programmet over tid, har gitt flere en enda større opplevelse av glede og større balanse i livet.

– Unikt for Destinasjon Glede er samholdet og fellesskapsfølelsen på tvers av alder, livssituasjon og lokasjon. Deltagerne er på denne reisen sammen – og da er det også lettere å lykkes, sier Björg Thorhallsdottir.

Destinasjon Glede, januar 2024