Bjorg Vinter

Björg har mange hjertesaker og stort engasjement

Jeg er veldig opptatt av hjertefanesaker.
Det gjør meg så lykkelig å hjelpe!!

NKS-senter for pårørende av alkoholikere og rusmisbrukere

Foredrag og donerer bilder

Krisesenteret i Oslo

Foredrag og donerer bilder

UngOslo barnehjemsbarn

Donerer bilder og lager kunstprosjekter med barna

Uganda prosjektet – Happy aid (working title)

Hjelpe alenemødre til å tjene egne penger ved å lage produkter som vi selger i Norge. Bidrar til at barna får mat og skolegang opp til universitetsutdannelse

Superwoman i Sudan

Samarbeid med FN. Hjelpe voldsutsatte kvinner (les mer om det her ) Produktdesign

Gambia Cotton Trail

Hjelper landsbyer til å få i gang bomullsproduksjon som sysselsetter lokale kvinner og menn gjennom hele produksjonslinjen

Gambia Art

Hvor Björg har bidratt med kunstopplæring av lokale kunstnere, blant annet med hvordan de kan lager farger basert på det de finner i naturen

Hjertefred – Etablert i 2005

“Jeg ble enke og ønsket å lage et livssyns-nøytralt arrangement hvor sønnen min, og andre som hadde mistet en av sine, kunne minnes sine kjære i lys og takknemlighet. Jeg ønsket å bidra til å fjerne tabu rundt døden. Ved hjelp av fantastiske frivillige, er Hjertefred nå en landsorgansisasjon med arrangementer over hele landet. Mitt hjertebarn”!

Les mer om hjertefred

Foreningen for barnepalliasjon (FFB)

Ambassadør for Foreningen for barnepalliasjon (FFB)

Gonok

Hovedambassadør for Gonok

1,6 millionerklubben Norge – for kvinners helse

Ambassadør for 1,6 millionerklubben Norge – for kvinners helse