Kunstner på sin plass

Farmen gjengen

Allerede etter to dager på farmen, gjør Björg seg gjeldende med sine kunstneriske evner. I ukesoppgaven  fikk Björg oppgaven med å lage et minnesmerke – og Björg tok oppdraget. Et flott resultat gjorde at oppgaven ble løst til mentors store glede. Vi gleder oss til å følge med videre.

Heia Björg.

Se mer her fra Farmen Kjendis på TV2: