Hjertefred – Etablert i 2005

“Jeg ble enke og ønsket å lage et livssyns-nøytralt arrangement hvor sønnen min, og andre som hadde mistet en av sine, kunne minnes sine kjære i lys og takknemlighet. Jeg ønsket å bidra til å fjerne tabu rundt døden. Ved hjelp av fantastiske frivillige, er Hjertefred nå en landsorgansisasjon med arrangementer over hele landet. Mitt hjertebarn”!

Les mer om hjertefred